CKZiU2 E Strefa Słuchacza E Egzamin Zawodowy E Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2019

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, tj. kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Aktualności

Ogłoszenia