CKZiU2 E Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CKZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ckziu2.radom.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak wersji tekstowych
 • brak wersji audio

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 23 grudnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr inż. Piotr Zarzyka.
 • E-mail: ckz@ckz.radom.pl
 • Telefon: 48 3626253

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu
 • Adres: 26-600 Radom, ul Kościuszki 5 B
 • E-mail: ckz@ckziu2.radom.pl
 • Telefon: 48 3626253

Za rozpatrywanie uwag, wniosków i żądań odpowiada Dyrektor CKZ w Radomiu

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu znajduje się w dzielnicy Planty przy ulicy Kościuszki 5b w Radomiu posiada:

– powierzchnie płaskie chodników wokół budynku

– wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu nie posiada:

– drzwi otwieranych automatycznie

– informacji głosowych/pętli indukcyjnych

– aplikacji mobilnych

– oznaczeń kontrastowych, powiększonych oraz w Alfabecie Braille’a

Aktualności

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

POMAGAMY

W ramach pomocy dla Ukraińskich dzieci przebywających i uczących się w Radomiu, Centrum Kształcenia Zawodowego i...

czytaj dalej

Ogłoszenia