1. Główna
 2. /
 3. O Nas
 4. /
 5. Historia CKZ

Historia CKZ

Odtworzenie dziejów Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu nie należy do najłatwiejszych, ze względu na połączenia, przekształcenia oraz zmiany nazw.

W obecnym kształcie Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu funkcjonuje już 25 lat.

Z dniem 01 września 1996 r. decyzją Nr 11/96 Kuratora Oświaty na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radomiu została powołana nowa placówka pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Kościuszki 5B w Radomiu.

W roku szkolnym 1998/1999 nastąpiło włączenie Internatu Bursy 
w struktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu

Z dniem 01 września 2000 r. nastąpiło wydzielenie ze struktury Zespołu Szkół Budowlanych Warsztatów ZSB i włączenie ich w struktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu. Baza pracowni Centrum została znacznie powiększona.
w 
 Kolejną zmianę przyniósł rok szkolny 2003/2004, kiedy to nastąpiło wydzielenie Internatu Bursy ze struktury ówczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu.

Natomiast z dniem 01 września 2017r. nastąpiło wydzielenie ze struktury ówczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu, pracowni 
o profilu budowlanym i włączenie ich z powrotem w strukturę Zespołu Szkół Budowlanych.

Z dniem 01 września 2019 r. Rada Miejska w Radomiu dniu 28 października 2019 r. Uchwałą Nr XXVIII/241/2019 przekształciła dotychczasowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu przy ul. Kościuszki 5b, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu przy ul. Kościuszki 5b.

Uchwała Nr XXVIII/241/2019 – stanowi Akt Założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Kościuszki 5 b.

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu przy ul. Kościuszki 5B
 w Radomiu rozpoczyna rok szkolny 1996/1997, organizując zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy publicznych szkół zawodowych i słuchaczy szkół dla dorosłych województwa radomskiego. Zakupione zostały dwie obrabiarki CNC – tokarka i frezarka – ze sterowaniem SIEMENS.

W latach 1996/1998 przeprowadzano zajęcia praktyczne dla uczniów
 z następujących szkół:

 1. 
Zespół Szkół Zawodowych Im Stanisława Konarskiego ul. Beliny- 
 Prażmowskiego 37.
 2. Zespołu Szkół Chemicznych w Pionkach.

 3. Zespołu Szkół Zawodowych w Kozienicach.
 4. Zespołu Szkół Zawodowych HUBAL.
 5. Zespołu Szkół Zawodowych im St. Staszica w Iłży ul. Błazińska 5.

W kolejnych latach przeprowadzano zajęcia praktyczne dla uczniów
 z następujących szkół:

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu – zajęcia praktyczne prowadzone były w latach od 01.09.2000 r. do 31.08. 2017 r.

 2. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu – zajęcia praktyczne prowadzone były w latach od 01.09.2004 r. do 31.08.2006 r.
 3. Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu – zajęcia praktyczne prowadzone były w latach od 01.09.2004 r. do 31.08.2016 r.
 4. Zespół Szkół Technicznych w Radomiu umowa na zajęcia praktyczne zawarta była od 07.09.2004 r. 
 Współpraca kontynuowana jest do dnia dzisiejszego.
 5. Zespół Szkół Zawodowych im mjr. H Dobrzańskiego „Hubal” umowa na zajęcia praktyczne zawarta była od 01.09.2004 r. 
 Współpraca kontynuowana jest do dnia dzisiejszego.
 6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu – zajęcia praktyczne odbywały do 31.08.2021 r.

Decyzja Nr 11/96 Kuratora Oświaty

UCHWAŁA NR XXVIII/241/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 28 października 2019 r.

Historia Logo Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu.

Centrum Kształcenia Zawodowego w latach 1996-2021 
uzyskało następujące akredytacje, certyfikaty i atesty:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu posiada AKREDYTACJĘ Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2005 r.

Jesteśmy INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ wpisaną do rejestru instytucji szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00216/2005.

Posiadamy: 

Akredytację Programu Kształcenia Zawodowego na szkolenia w zakresie:

 • programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,                         
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
 • automatyk.

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.07.2016 r.
 w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: operator obrabiarek skrawających – 722307, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie wg. nowej podstawy programowej z 2012 r. (kwalifikacja M.19.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 27.08.2018 r.
 w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: operator obrabiarek skrawających – 722307, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie wg. nowej podstawy programowej z 2017 r. (kwalifikacja MG.19.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.09.2019 r. w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: operator obrabiarek skrawających – 722307, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie wg. nowej podstawy programowej z 2017 r. (kwalifikacja MG.19.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.09.2019r. 
w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych – 731102, wg. nowej podstawy programowej z 2017 r. (kwalifikacja MG.16.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.09.2019r. 
w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: operator obrabiarek skrawających – 722307, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie wg. nowej podstawy programowej z 2019 r. (kwalifikacja MEC.05. – od września 2020 r.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.09.2019r. 
w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: automatyk – 731107, wg. nowej podstawy programowej z 2019 r. (kwalifikacja ELM.01. – 
od września 2020 r.).

Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach z 2018 roku uprawniający do szkolenia  i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne Nr W-14/IS-17 po kursach spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi blach i rur objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania metodami:

 • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111), 
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego 
MIG (131),
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego 
MAG (135),
 • spawania z dodatkiem drutu/pręta litego TIG (141).

Atest wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
z 2019 roku uprawniający do szkolenia  i egzaminowania spawaczy po kursach w oparciu o wytyczne Nr W-19/IS-41 dla kursów spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi w zakresie spawania metodami:

 • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111), 
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego
 MIG (131),
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego MAG (135),
 • spawania z dodatkiem drutu/pręta litego TIG (141).

Atest wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa z 2021 roku uprawniający do szkolenia  i egzaminowania spawaczy po kursach w oparciu o wytyczne Nr W-19/IS-41 dla kursów spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi w zakresie spawania metodami:

 • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111), 
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego 
MIG (131),
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego MAG (135),
 • spawania z dodatkiem drutu/pręta litego TIG (141).

 

Baza Dydaktyczna 
Modernizacja placówki w latach 2017 – 2021

Dzięki staraniom Dyrektora Pana Piotra Zarzyki w latach 2017 – 2021 placówka przeszła gruntowną modernizację, zrealizowano zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz dokonano niezbędnych remontów w celu poprawy pracy nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych m. in. projektorów multimedialnych, ekranów ściennych we wszystkich salach dydaktycznych placówki, a mianowicie:

Pracownia Szlifierek

 • zamontowano i uruchomiono szlifierkę do płaszczyzn pozyskanej w ramach współpracy z ZSE w Radomiu,
 • naprawa podłogi w pracowni szlifierek (szpachlowanie i malowanie),

Pracownia montażu i wiertarek

 • modernizacja, montaż i uruchomienie wiertarek stołowych,

Pracownia Mechatroniki, automatyki i elektryczna

 • zakup 9 szt. nowoczesnych komputerów do nauki programowania obrabiarek CNC w systemie Sinu Train,
 • wykonano 4 stanowiska do nauki i przeprowadzania egzaminów OKE do nowego zawodu automatyk,
 • naprawa uszkodzonego robota EROBTEC TR4 w pracowni automatyki,

Rozdzielnia napięcia

 • przegląd, konserwacja i modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku CKZ,

Pracownia Metrologii

 • naprawa urządzeń aparatury kontrolno – pomiarowej w pracowni Metrologii (optimetr – urządzenie do pomiaru kształtów mierzonych elementów, przyrząd do pomiaru współosiowości),

Pracownia Frezarek

 • montaż i uruchomienie frezarki konwencjonalnej pozyskanej w ramach współpracy z ZSE w Radomiu,
 • naprawa i modernizacja pozostałych frezarek konwencjonalnych,

Pracownia CNC

 • naprawa i modernizacja frezarki CNC (zamontowano oświetlenie, wymiana elektrozaworów, konserwacja monitora i pulpitu sterującego obrabiarką),
 • naprawa oprogramowania tokarki CNC EMCO (polegająca na wymianie sterowników, które zostały sprowadzone z Austrii),
  Pracownia Plotery Tokarki CNC
 • zakup i montaż wrzeciona do obrabiarki Victor,
 • naprawa frezarko-grawerki CNC typ MFG 1062 P rok 2010 (wymiana krańcówek i uszkodzonych przewodów sterowniczych obrabiarki),

Pracownia obróbki mechanicznej I

 • naprawa uszkodzonego silnika w pile do cięcia metalu,

Uruchomiono nową pracownię obróbki mechanicznej II obrabiarek konwencjonalnych, którą wyposażono w maszyny jak : frezarka, 2 tokarki, szlifierka, wiertarka kolumnowa, wiertarka stołowa, szlifierka, tokarko-frezarka uniwersalna,

Uruchomiono nową pracownię – Spawalnia

 • dokonano adaptacji i modernizacji pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię spawalni zgodnie z wymogami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,

W nowo uruchomionej pracowni Spawalni wykonano:

 • w pomieszczeniu spawalni zmodernizowano sieć ciepłowniczą,
 • wyposażono pracownię w wentylatory i urządzenia do pochłaniania spalin, dymów i pyłów,
 • wyposażono pracownię w urządzenia spawalnicze do spawania metodą TIG, MMA,
 • wyposażono pracownię w urządzenia spawalnicze do spawania metodą MAG, MIG,
 • zakupiono plazmę do cięcia metali oraz kompresor sprężonego 
powietrza z wyposażeniem, opracowano i wywieszono tablice informacyjne do pracowni dydaktycznych.

Dokonano przeglądu pomieszczenia i urządzeń zgodnie z procedurami BHP.

Rozbudowa systemu informatycznego w szkole

Wykonanie serwera dla zabezpieczenia programów finansowo- księgowych. Wykonano sieć komputerową w placówce (okablowanie każdej sali dydaktycznej i doprowadzenie sygnału Internetu (światłowód).

Stworzenie platformy edukacyjnej dla słuchaczy KKZ do zdalnego nauczania.

Ośrodek Egzaminacyjny – OKE

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu od 2005 roku ma uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego – OKE o identyfikatorze ośrodka – 146301-0200R.

Centrum Kształcenia Zawodowego współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie i Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie w zakresie przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i w części praktycznej.

Do roku 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego przepowadzało egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z branży budowlanej jak:

 • A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich,
 • B. 02 Wykonywanie robót drogowych,
 • B. 06 Wykonywanie robót malarsko- tapicerskich,
 • B. 07 Wykonywanie robót posadzkarsko okładzinowych,
 • B. 08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 • B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych,
 • B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

Od 2005 roku do chwili obecnej Centrum Kształcenia Zawodowego przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w części teoretycznej i w części praktycznej w branży mechanicznej w zawodach jak:

 • M. 19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających.
 • MG. 19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających.
 • MG. 16 – Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej
 i urządzeń precyzyjnych
 • MEC.05 ,,Operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek”,

Egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe udowodniły bardzo wysoki poziom wyszkolenia uczniów i słuchaczy KKZ przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu – około 96-100 % zdawalności.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – KKZ

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002160/2005, wpisu dokonał 
Pan Tadeusz Jan Zając, Dyrektor WUP w Warszawie.

Od roku 2001 Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu zostało ośrodkiem akredytowanym przez firmę MTS Mathematisch Technische Software – Entwicklung GMBH w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących programowania obrabiarek sterowanych numerycznie na bazie oprogramowania MTS.

W ramach programu PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza – projekt PL01.06.09.01-02-07 Rozwój Zasobów Ludzkich „Promocja Zatrudnienia
 i RZL” w województwie mazowieckim – numer identyfikacyjny EuropeAid/113862/D/SV/PL, kod szkolenia 1.S.26.1, w dniach 30.08.2004 – 24.09.2004r., Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu organizowało i realizowało szkolenie nt. „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”,

Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2005r., Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu otrzymało akredytację na szkolenia w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, akredytację obejmują kursy prowadzone w wymiarze co najmniej od 40 godzin dydaktycznych.

Wznowiono w roku szkolnym 2017/2018 po rocznej przerwie dwa oddziały 2A, 2B, przerwanego po pierwszym roku kształcenia 2015/2016 Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, edycja 2015/2017, łącznie 50 osób.

W roku szkolnym 2018/2019 uruchomiono nowe dwa oddziały 1A, 1B dwuletnich Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w kwalifikacji 
MG.19 ,,Operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek skrawających”, edycja rok szkolny 2018/2020, łącznie 50 osób.

W roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono nowe dwa oddziały 1A, 1B półtorarocznych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w kwalifikacji MG.19 ,,Operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek,, w wyniku którego przeszkolono 20 osób bezrobotnych

W roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono oddział 1AT, półtorarocznego Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w kwalifikacji MG.16 ,,mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

W roku szkolnym 2020/2021 uruchomiono oddziały 1A półtorarocznych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w kwalifikacji MEC.05 ,,Operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek.

Prowadzone są również zajęcia praktyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu uczestniczy 
w kształceniu dualnym uczniów szkoły branżowej. Zajęcia praktyczne 
odbywają się u pracodawców, natomiast I i VI semestr kształcenia praktycznego odbywa się w CKZ w Radomiu, co jest bardzo korzystne 
dla uczniów oraz pozytywnie wpływa na przygotowanie ich do egzaminu OKE.

KURRSY DLA FABRYKI BRONI „ŁUCZNIK” SP. Z O.O W RADOMIU

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu w okresie od 18.08.2017r. do 30.09.2017r. przeprowadziło 50 godzinny kurs dla 20 pracowników Fabryki Broni „Łucznik” Sp. z o.o. w Radomiu.

W okresie od 12.05.2018r. do 08.07.2018r. przeprowadzono 70 godzinny kurs dla pracowników Fabryki Broni „Łucznik” Sp. z o.o. w Radomiu, zostało przeszkolonych 10 pracowników w/w Fabryki.

W okresie od 02.10.2021r. do 24.10.2021r. . przeprowadzono 70 godzinny kurs dla pracowników Fabryki Broni „Łucznik” Sp. z o.o. w Radomiu, zostało przeszkolonych 10 pracowników w/w Fabryki.

Kursy dla Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A w Radomiu

W okresie od 04.2018r. do 04.2019r. przeprowadzono kurs techniczny (podstawowy) „Akademia Mechanika” dla 30 pracowników Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A w Radomiu.

W okresie od 04.2019r. do 06.2020r. przeprowadzono kurs techniczny (podstawowy i zaawansowany), „ Akademia Mechanika” dla 30 pracowników Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A w Radomiu.

Kadra pedagogiczna


Na jakość kształcenia wpływ ma wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe: na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki zawodu. W CKZ zatrudnieni są magistrowie, inżynierowie – specjaliści różnych dziedzin. Wykształcona kadra nauczycielska znająca swój warsztat pracy, potrafiąca stosować nowoczesne metody nauczania, w miłej atmosferze, zapewnia uzyskanie optymalnych wyników nauczania 
i wychowania. Szerokie wsparcie słuchaczy przez kadrę w zakresie zdobywania umiejętności na zajęciach praktycznych umożliwia odnalezienie się na rynku pracy.

W ciągu ostatnich lat trzech nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie, pozostali nauczyciele uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych w zakresie operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, oraz w licznych szkoleniach branżowych dla nauczycieli u pracodawców.

W chwili obecnej zatrudnionych jest 24 nauczycieli, wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wraz z przygotowaniem pedagogicznym.


21. Nauczycieli posiadają wyższe wykształcenie magisterskie 
 z przygotowaniem pedagogicznym,
1. Nauczyciel posiada tytuł doktora nauk technicznych
 z przygotowaniem pedagogicznym,
2. Nauczycieli posiadają tytuł inżyniera z przygotowaniem 
 pedagogicznym

W tym:
14. Nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego,
7. Nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego, 
 2. Nauczycieli posiada stopień nauczyciela kontraktowego,
1. Nauczyciel stażysta.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych 
jest doceniana i wynagradzana przez Władze Miasta oraz Dyrektora Szkoły.

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia przyznawana jest każdego roku
 z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań statutowych placówki w zakresie kształcenia ogólnego, kształcenie w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

W latach 1996/2021 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia dla 22 nauczycieli.

Każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektor przyznaje nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

W latach 1996/2021 Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu przyznał :

231 – nagród Dyrektora dla nauczycieli.
350 – nagród Dyrektora dla Administracji i Obsługi.

Absolwenci i uczniowie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu rytmicznie realizuje zadania dydaktyczne na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. 
Doskonali metody diagnozowania wiedzy i umiejętności. Zajęcia są właściwie planowane, treści i metody nauczania są różnorodne i dostosowane 
do potrzeb przedmiotu.

Głównym celem zajęć jest opanowanie określonych umiejętności zawodowych. Uczniowie maja stawiane wysokie wymagania ale odpowiednie do ich możliwości, są mobilizowani do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Absolwenci, którzy odbyli praktykę lub zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Uczniowie uczą się pracy zespołowej i rozwiazywania problemów, są aktywni w czasie zajęć 
i pracują z zaangażowaniem. Oferta szkoleniowa naszej placówki jest cały czas poszerzana.

Od 1 września 2019 r. uruchomione zostały nowe kierunki kształcenia: automatyk, mechanik – monter urządzeń, ślusarz z certyfikowanymi uprawnieniami spawalniczymi. Centrum Kształcenia Zawodowego organizuje 
i uruchamia kursy i szkolenia na potrzeby rynku pracy.

Dyrektor organizuje pomoc uczniom w uzupełnieniu wiedzy praktycznej dotyczącej obsługi maszyn na dodatkowych zajęciach celem lepszego przygotowanie ucznia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dostosowanie warunków i form przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z wytycznymi – OKE.

Dyrektor wraz z nauczycielami dba o rozwijanie postaw patriotycznych wspólne odśpiewanie przez społeczność szkolną, „ Mazurka Dąbrowskiego” 
w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, zachęca uczniów do udziału 
w konkursach szkolnych i międzyszkolnych w akcjach MEN „ Razem na Święta”, 
włączanie się w akcję, Dzień Bezpiecznego Internetu – której celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa on-line oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu działa Wolontariat akcyjny, młodzież i słuchacze biorą czynny udział w różnych akcjach takich jak:

Udział w akcji zbiórki artykułów spożywczych dla Banku Żywności 
w Radomiu, w miesiącu grudniu 2019r. udział uczniów w zbiórce dla Banku Żywności w Radomiu w markecie M1.

Udział w akcjach MEN „ Razem na Święta” 2019 r. zorganizowanie zbiórki karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w markecie Biedronka 
w 2020 r. zorganizowanie zbiórki karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w śród społeczności szkolnej.

Współpraca z zagranicą

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu podejmowało działania zmierzające do współpracy z europejskimi instytucjami edukacyjnymi oraz pozyskiwania funduszy unijnych. 
Centrum Kształcenia Zawodowego uczestniczyło w projekcie unijnym
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

1. Projekt partnerski ECVET – Ma –Flo NR 2010-1-DE2-LE004-047515, Wykorzystanie wyników europejskich inicjatyw ECVET dla potrzeb kreatywnych zawodów malarza i lakiernika. Młodzież i kadra pedagogiczna uzyskała certyfikat w zawodzie Malarza i lakiernika w języku niemieckim.

2. Centrum Kształcenia Zawodowego nawiązało współpracę ze średnią szkołą w Teplicach (STREDNI SKOLA STAVEBN Teplice).

3. Centrum Kształcenia Zawodowego w maju 2004 roku przystąpiło do Projektu Współfinansowania przez Unię Europejską wyposażenia w sprzęt komputerowy Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego.
Wówczas Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu uzyskało duże doposażenie pracowni dydaktycznych w zakresie nowoczesnych systemów projektowania i wytwarzania – CAD/CAM, CNC z Europejskiego programu Phare. Pozyskano wówczas:

 • Pionowe centrum obróbcze ze sterowaniem 3D CNC HEIDENHAIN iTNC 530,
 • Komputery multimedialne – 11 szt.
 • Stacje do programowania technologicznego w systemie 
 Heidenhain iTNC 530 – 7 szt.

4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu miało przyjemność gościć delegację duńskiego odpowiednika kształcenia zawodowego – instytucję edukacyjną Tradium.​ Tradium jest dużą, otwartą na rozwój szkołą biznesu z bardzo szerokim zakresem edukacji zawodowej. Podczas wizyty zapewniono o współpracy między placówkami i wymianą doświadczeń na polu zawodowym i edukacyjnym.

WIZYTA DELEGACJI Z DANII W PLACÓWCE CKZ

5. Dyrektor CKZ nawiązał współpracę z dostawcą oprogramowania (symulator toczenia i frezowania) z Firmą MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH, Berlin Niemcy z Panem Robertem Dubasem.

W ramach współpracy Firma bezpłatnie przekazała najnowsze oprogramowanie (wersja listopad 2017r. – licencja 1 stanowiskowa dla nauczyciela i 16 stanowiskowa dla uczniów).

Rozmawiano o szerszej współpracy między firmami polegającej 
na dostarczaniu najnowszego oprogramowania jak również 
o przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego.

Współpraca z pracodawcami

W ramach współpracy z pracodawcami w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu organizowane były:

 1. Szkolenia zewnętrzne w ramach współpracy z Firmami,
 2. Organizowanie szkoleń dla pracowników firm radomskim,
 3. Udział w Targach w Kielcach,
 4. Wizyta nauczycieli i pracowników Centrum w Fabryce Broni „Łucznik” Sp. z o.o. w Radomiu,
 5. Udział w OPEN HOUSE PLESZEW, w dniach  18 – 27 października 2021 r.
 6. Wizyta w jednej z najnowocześniejszych na świecie fabryk przemysłu obrabiarkowego DMG MORI Pleszew.


Centrum Kształcenia Zawodowego współpracuje z Firmami Sandvik Coromant 
i PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI “PAFANA”w Pabianicach – produkującymi narzędzia do obróbki skrawaniem.

W ramach współpracy Firmy bezpłatnie 2018r. oraz 2019r. przeprowadziły szkolenia dla uczniów i słuchaczy KKZ, prezentując swoje wyroby jak również przekazały dla uczniów i słuchaczy katalogi swoich narzędzi i ich doboru.

W dniu 16.03.1019r. do naszej placówki zostali zaproszeni przedstawiciele z firmy YG-1 Pan Andrzej Cieplak oraz Lech Wyród.
Nasi kursanci wysłuchali prezentacji przygotowanej przez naszych Gości 
oraz zostali zapoznani z nowościami wprowadzanymi na rynek.

W dniu 17.03.2018 r. w naszej placówce gościliśmy przedstawiciela firmy PAFANA S.A. Nasi kursanci oraz nauczyciele zostali zapoznani  z nowościami wprowadzanymi na rynek przez tą firmę. Szkolenie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze. Wiedza zdobyta przez naszych kursantów na pewno zostanie przez nich wykorzystana, zarówno w pracy zawodowej 
jak i na zajęciach dydaktycznych.

W dniu 10.03.2018 r. do naszej placówki został zaproszony gość specjalny 
Pan Michał Niemiec przedstawiciel firmy Sandvik.
Wszyscy nasi kursanci biorący udział w sympozjum zostali zapoznani z innowacjami wprowadzanymi na rynek. Poznali innowacje tokarskie, narzędzia Silent Tools, idealne narzędzia do obróbki otworów i wiele innych ciekawych zagadnień z tej dziedziny. Aktualności

Ogłoszenia