Praktyki zawodowe

Symbol i nazwa zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Czas trwania praktyki

Liczba godzin praktyki zawodowej

325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

4 tygodnie

140 godzin

Programy praktyki zawodowej

Program praktyki zawodowej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy (pobierz plik PDF)

Przed odbyciem praktyki zawodowej każdy ze Słuchaczy zobowiązany jest odebrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony www.ckuradom.pl potwierdzenie o odbyciu praktyki zawodowej, z którym to udaje się do firmy gdzie ma się odbyć praktyka. Firma potwierdza możliwość odbycia praktyki zawodowej. Z potwierdzeniem tym następnie należy przyjść do sekretariatu w celu wypisania umowy i dziennika praktyki zawodowej, które to dokumenty podpisuje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. Po podpisaniu przez Dyrektora Centrum dokumentów uczestnik odbywa praktykę zawodową. Bardzo ważnym dokumentem jest także oświadczenie o ubezpieczeniu NNW. Każdy Słuchacz zobowiązany jest taki dokument podpisać. Jeśli ktoś jest nie ubezpieczony to należy na czas odbywania praktyki się ubezpieczyć.

 

Dokumenty do pobrania

 

Aktualności

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

POMAGAMY

W ramach pomocy dla Ukraińskich dzieci przebywających i uczących się w Radomiu, Centrum Kształcenia Zawodowego i...

czytaj dalej

Ogłoszenia