Praktyki zawodowe

Symbol i nazwa zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Czas trwania praktyki

Liczba godzin praktyki zawodowej

325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

4 tygodnie

140 godzin

Programy praktyki zawodowej

Program praktyki zawodowej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy (pobierz plik PDF)

Przed odbyciem praktyki zawodowej każdy ze Słuchaczy zobowiązany jest odebrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony www.ckuradom.pl potwierdzenie o odbyciu praktyki zawodowej, z którym to udaje się do firmy gdzie ma się odbyć praktyka. Firma potwierdza możliwość odbycia praktyki zawodowej. Z potwierdzeniem tym następnie należy przyjść do sekretariatu w celu wypisania umowy i dziennika praktyki zawodowej, które to dokumenty podpisuje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. Po podpisaniu przez Dyrektora Centrum dokumentów uczestnik odbywa praktykę zawodową. Bardzo ważnym dokumentem jest także oświadczenie o ubezpieczeniu NNW. Każdy Słuchacz zobowiązany jest taki dokument podpisać. Jeśli ktoś jest nie ubezpieczony to należy na czas odbywania praktyki się ubezpieczyć.

 

Dokumenty do pobrania

 

Aktualności

Ogłoszenia