1. Główna
  2. /
  3. Oferta Edukacyjna
  4. /
  5. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to nowoczesne kształcenie dające możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji niezależnie od posiadanego wykształcenia (minimum ukończona szkoła podstawowa). Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to elastyczne i bezpłatne kształcenie umożliwiające zdobycie atrakcyjnego zawodu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które umożliwia mu przystąpienie do zewnętrznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

WSZYSTKIE KURSY SĄ BEZPŁATNE

Centrum oferuje następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe dla zawodów:

Elektryk
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik elektryk
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
ELE.05.  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Mechatronik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik mechatronik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Operator obrabiarek skrawających
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
MEC.05.  Użytkowanie obrabiarek skrawających
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Mechanik monter maszyn i urządzeń
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
MEC.03.  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Ślusarz
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik mechanik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
MEC.03.  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Automatyk
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik automatyk
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik informatyk
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Elektronik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik elektronik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik ekonomista
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik rachunkowości
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Sprzedawca
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik handlowiec
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

Technik archiwista
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
EKA.02. Organizowanie i prowadzenie archiwum,
EKA.03. Opracowanie materiałów archiwalnych
Więcej informacji                            »pobierz zgłoszenie«

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU NA KURS

Aktualności

Ogłoszenia