Technik elektronik

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
  • wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych,
  • użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
  • konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

Technik elektronik jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:
a) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
b) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
c) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
d) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:
a) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
b) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia, szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po zakończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o jego ukończeniu.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik elektronik.

Aktualności

Ogłoszenia