Matura

UWAGA !
Deklaracje maturalne absolwentów z lat ubiegłych będą przyjmowane od 21 listopada 2023 r.
w każdy wtorek od 15.00 do 16.30 w pok. 207.
Prosimy o zgłaszanie się z wypełnioną deklaracją wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
średniej.
Przy wypełnianiu deklaracji należy zwrócić uwagę, że osoby które w latach 2020 – 2022 nie zdały
egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu
maturalnego w 2024 r., mają również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego
w części ustnej.
Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi matury
zamieszczonymi poniżej.
Absolwenci, którzy chcą zdawać maturę w innej szkole proszeni są o wypełnienie Załącznika 2.


Informacje dotyczące matury

Dokumenty do pobrania

Informacja o sposobie organizacji egzaminu maturalnego obowiązującego w roku szkolnym 20232024
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2024 roku
Komunikat o dostosowaniach
Komunikat o egzaminie z informatyki w 2024
Komunikat o przyborach 2024
Zalacznik 1a Deklaracja A
Zalacznik 1b Deklaracja B
Zalacznik 2
Zalacznik 5a
Zalacznik 5c

Aktualności

Ogłoszenia