1. Główna
 2. /
 3. Główna
 4. /
 5. Nasza Wizja

Nasza Wizja

Wizja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu stwarza wszystkim uczniom i słuchaczom warunki do zdobycia kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy jak również poprawy swojej sytuacji zawodowej i osobistej.
 • Centrum dysponuje nowoczesnym wyposażeniem do nauki zawodu.
 • Zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
 • Jest ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 • Współpracuje z pracodawcami i organizacjami społecznymi dla ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia.
 • Centrum jest aktywnym uczestnikiem rynku pracy, społeczności lokalnej i regionu, znającym jej problemy i biorącym udział w ich rozwiązywaniu.
 • Placówka uczestniczy w akcjach charytatywnych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu posiada AKREDYTACJĘ Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2005 r.

Jesteśmy INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ wpisaną do rejestru instytucji szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00216/2005.

Posiadamy: 

Akredytację Programu Kształcenia Zawodowego na szkolenia w zakresie:

 • programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,                         
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
 • automatyk.

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.07.2016 r. w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: operator obrabiarek skrawających – 722307, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie wg. nowej podstawy programowej z 2012 r. (kwalifikacja M.19.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 27.08.2018 r. w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: operator obrabiarek skrawających – 722307, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie wg. nowej podstawy programowej z 2017 r. (kwalifikacja MG.19.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.09.2019 r. w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: operator obrabiarek skrawających – 722307, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie wg. nowej podstawy programowej z 2017 r. (kwalifikacja MG.19.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.09.2019 r. w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych – 731102, wg. nowej podstawy programowej z 2017 r. (kwalifikacja MG.16.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.09.2019 r. w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: operator obrabiarek skrawających – 722307, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie wg. nowej podstawy programowej z 2019 r. (kwalifikacja MEC.05. – od września 2020 r.).

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego z dnia 01.09.2019 r.  w zakresie modułowego programu dla kształcenia w zawodzie: automatyk – 731107, wg. nowej podstawy programowej z 2019 r. (kwalifikacja ELM.01. – od września 2020 r.).

Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach z 2018 roku uprawniający do szkolenia  i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne Nr W-14/IS-17 po kursach spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi blach i rur objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania metodami:

 • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111), 
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego MIG (131),
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego MAG (135),
 • spawania z dodatkiem drutu/pręta litego TIG (141).

Atest wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa z 2019 roku uprawniający do szkolenia  i egzaminowania spawaczy po kursach w oparciu o wytyczne Nr W-19/IS-41 dla kursów spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi w zakresie spawania metodami:

 • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111), 
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego MIG (131),
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego MAG (135),
 • spawania z dodatkiem drutu/pręta litego TIG (141).

Atest wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa z 2021 roku uprawniający do szkolenia  i egzaminowania spawaczy po kursach w oparciu o wytyczne Nr W-19/IS-41 dla kursów spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi w zakresie spawania metodami:

 • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111), 
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego MIG (131),
 • spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego MAG (135),
 • spawania z dodatkiem drutu/pręta litego TIG (141).

Aktualności

Ogłoszenia