CKZiU2 E Główna E Misja CKZiU2 w Radomiu

Misja CKZiU2 w Radomiu

Misja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu:

  • Nadanie uczniom i słuchaczom kompetencji zawodowych, zapewniających aktywność zawodową zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.
  • Stwarzanie każdemu uczniowi i słuchaczowi warunków do rozwoju zawodowego na miarę jego potrzeb i możliwości.
  • Kształtowanie umiejętności i postaw zawodowych umożliwiających dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i wymagań stawianych przez pracodawców.
  • Kształtowanie postaw zawodowych uczniów i słuchaczy zgodnie z etyką zawodową.
  • Kreowanie postaw społecznych oraz wrażliwości na drugiego człowieka przez uczniów i słuchaczy oraz pozytywnego wizerunku placówki.

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia