Technik mechanik

Branżowa szkoła II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanik oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Okres nauczania w branżowej szkole II stopnia wynosi 2 lata.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia BS I w zawodzie operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BS I, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w BS II, do której ubiegają się o przyjęcie
  • posiadają zaświadczenie lekarskie

Na semestr pierwszy klasy I publicznej BS II przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli BS I w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej BS II.

W BS II kształcenie odbywa się w formie zaocznej.

Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Po ukończeniu BSII w zawodzie technik mechanik w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia