Elektronik

Elektronik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie elektronik jest, zgonie z oczekiwaniami pracodawców, przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów do pracy w dynamicznie zmieniającym się sektorze gospodarki, jakim jest branża elektryczno-elektroniczna.

Elektronik może pracować na stanowiskach związanych z montażem elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń elektronicznych i ich uruchamianiem, co odpowiada zapotrzebowaniu firm z branży elektronicznej. Elektronik może podnieść swoje kwalifikacje, uzyskując tytuł technika elektronika. Następnym krokiem jest podwyższenie kwalifikacji w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

Proponowany kwalifikacyjny kurs zawodowy:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

a) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
b) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
c) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
d) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia, szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po zakończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o jego ukończeniu.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie elektronik.

Aktualności

Ogłoszenia