Technik automatyk

XXI wiek to czas przemysłu 4.0., czyli integracji inteligentnych maszyn i systemów. To czas, w którym wprowadza się zmiany w procesach produkcyjnych, które mają na celu zwiększenie wydajności wytwarzania. Przemysł 4.0 nie tylko dotyczy technologii, ale także nowych metod pracy i roli ludzi w procesach przemysłowych. Nieodzowna jest w tym procesie także edukacja zawodowa, która powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy. Technik automatyk jest zawodem, który wpisuje się w rozwój przemysłu 4.0 oraz w rozwój automatyzacji procesów przemysłowych. Na rynku pracy istnieje potrzeba wykwalifikowanej kadry technicznej, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie przemysłu 4.0. Technik automatyk jest zawodem zrównoważonym, oznacza to, że wszyscy absolwenci szkół w tym zawodzie zostaną wchłonięci przez rynek pracy – są rejony, w których zapotrzebowanie przewyższa liczbę absolwentów.

Technik automatyk może montować układy automatyki przemysłowej, uruchamiać układy automatyki przemysłowej, obsługiwać układy automatyki przemysłowej, organizować prace związane z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej, wykonywać czynności związane z konserwacją układów automatyki przemysłowej, wykonywać czynności związane z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:
a) montowania układów automatyki przemysłowej,
b) uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
c) obsługi układów automatyki przemysłowej;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:
a) organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
b) wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
c) wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia, szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po zakończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o jego ukończeniu.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik automatyk.

Aktualności

Ogłoszenia