1. Główna
  2. /
  3. Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Celem Samorządu Słuchaczy jest współdziałanie z Centrum w realizacji jego zadań dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności:

  • dbanie o pozytywny wizerunek Centrum poprzez aktywne uczestniczenie w uroczystościach o charakterze szkolnym, miejskim, powiatowym lub narodowym
  • kształtowanie u słuchaczy aktywnych postaw społecznych poprzez udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
  • przedstawianie dyrekcji Centrum opinii i potrzeb słuchaczy
  • podejmowanie działań w celu integracji społeczności szkolnej
  • organizowanie życia kulturalno – oświatowego słuchaczy
  • niesienie pomocy słuchaczom w zakresie samokształcenia
  • wspomaganie finansowych potrzeb szkoły i udzielanie pomocy socjalnej słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
  • informowanie całej społeczności uczniowskiej

Opiekun Samorządu Słuchaczy

mgr Agnieszka Stawińska

Rada Słuchaczy

przewodnicząca Rady Słuchaczy:

Kinga Wasielyszyn kl. III A LO system zaoczny

zastępcy:

Mateusz Kamola kl. III A LO system zaoczny

Kamil Tomasik kl. I A LO system zaoczny

Jakub Dryja kl. II B LO system zaoczny

sekretarz:

Adrianna Modrzejewska kl. III B LO system zaoczny

członkowie Rady Słuchaczy:

Małgorzata Malec kl. II B LO system zaoczny

Aneta Zięba kl. I A LO system zaoczny

Rada Wolontariatu:

Maciej Matysiak kl. II C LO system zaoczny

Patrycja Wojniarska kl. I A LO system zaoczny

Komisja Rewizyjna:

Ewelina Kupidura kl. II C LO system zaoczny

Michał Jaworski kl. II A LO system zaoczny

 

Aktualności

Ogłoszenia