1. Główna
  2. /
  3. Baza dydaktyczna
  4. /
  5. Pracownia komputerowego wspomagania projektowania

Pracownia komputerowego wspomagania projektowania

Podczas zajęć z Komputerowego Wspomagania Projektowania słuchacz poznaje program komputerowy służący do projektowania 2D i 3D. Zaletą projektowania w systemie 3D jest możliwość wyeliminowania na etapie projektowym błędów popełnionych podczas myślenia o projekcie. A także wykreowaniu w wirtualnej rzeczywistości przestrzennego modelu widocznego z każdej strony, w 100% realnego, mimo iż tylko wygenerowanego na ekranie komputera. Projektowanie w programach 3D przestrzennych obiektów jest niewątpliwie dużym ułatwieniem, a myśląc ekonomicznie w znaczny sposób obniża koszty przygotowania prototypów.

Wprowadzenie do programu poprzedzone jest ogólnym omówieniem zasad działania, pokazem jego możliwości i podstawowymi ćwiczeniami związanymi z jego działaniem. Słuchacz poznaje sposoby pracy z programem, oswaja się z pracą z komputerem i nabywa wprawy w posługiwaniu się oprogramowaniem Inventor. Po fazie ćwiczeń ogólnych następuje praca indywidualna z komputerem – słuchacz rysuje i realizuje własne projekty Efektem tych prac jest dokumentacja prac w formie katalogu na płycie CD – możliwa do zaprezentowania potencjalnym pracodawcom i zleceniodawcom zainteresowanym dorobkiem słuchacza.

Aktualności

Ogłoszenia