1. Główna
  2. /
  3. Baza dydaktyczna
  4. /
  5. Pracownia ekonomiczna

Pracownia ekonomiczna

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zgodnie z kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie technik rachunkowości, technik ekonomista, technik handlowiec oraz sprzedawca. Na wyposażeniu pracowni znajduje się m.in. zintegrowany system zarządzania firmą HERMES, program magazynowy Subiekt, program księgowy Rewizor, program KPiR Rachmistrz, program kadrowo-płacowy Gratyfikant, program finansowo-księgowy: Rewizor GT.

Pracownia ekonomiczna wyposażona jest ponadto w wagi elektroniczne, metkownice oraz kasy fiskalne.

Pracownia wyposażona jest zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej dla zawodu sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista oraz technik rachunkowości. Spełnia także wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wymienionych zawodach

W pracowni odbywają się także zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Aktualności

Ogłoszenia