CKZiU2 E Baza dydaktyczna E Pracownia prawno-administracyjna

Pracownia prawno-administracyjna

Pracownia wyposażona jest w pomoce dydaktyczne zgodnie z kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie technik administracji. Na wyposażeniu pracowni znajdują się m.in. kodeksy postepowania administracyjnego oraz postępowania cywilnego. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu dzięki czemu słuchacze mają możliwość korzystania z orzecznictw Sądy Najwyższego oraz portali z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.

Pracownia wyposażona jest zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej dla zawodu technik administracji. Spełnia także wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wymienionym zawodzie.

W pracowni odbywają się także zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia