1. Główna
  2. /
  3. Baza dydaktyczna
  4. /
  5. Pracownia prawno-administracyjna

Pracownia prawno-administracyjna

Pracownia wyposażona jest w pomoce dydaktyczne zgodnie z kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie technik administracji. Na wyposażeniu pracowni znajdują się m.in. kodeksy postepowania administracyjnego oraz postępowania cywilnego. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu dzięki czemu słuchacze mają możliwość korzystania z orzecznictw Sądy Najwyższego oraz portali z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.

Pracownia wyposażona jest zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej dla zawodu technik administracji. Spełnia także wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wymienionym zawodzie.

W pracowni odbywają się także zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Aktualności

Ogłoszenia