CKZiU2 E Baza dydaktyczna E Pracownia mechatroniczna

Pracownia mechatroniczna

Pracownia mechatroniki wyposażona jest w nowoczesny sprzęt zgodnie z kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie technik mechatronik. Na wyposażenie pracowni składają się najnowocześniejsze sterowniki programowalne logicznie firmy Siemens, Moeller oraz Mitsubishi. Ponadto pracownia wyposażona jest w oprogramowanie FluidSim firmy Festo służące do projektowania układów mechatronicznych. Elementem wyposażenia jest oprogramowanie służące do symulacji procesów przemysłowych.

Wyposażenie pracowni jest zgodne z zapisami zawartymi w podstawie programowej dla zawodu technik mechatronik. Spełnia również wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wyżej wymienionym zawodzie.

W pracowni mechatroniki odbywają się także zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych z kwalifikacji E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Aktualności

Ogłoszenia