1. Główna
  2. /
  3. Baza dydaktyczna
  4. /
  5. Pracownia ekonomiczno – informatyczna

Pracownia ekonomiczno – informatyczna

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zgodnie z kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie technik rachunkowości, technik ekonomista oraz technik handlowiec. Na wyposażeniu pracowni znajduje się m.in. zintegrowany system zarządzania firmą HERMES, program magazynowy Subiekt, program księgowy Rewizor, program KPiR Rachmistrz, program kadrowo-płacowy Gratyfikant.

Ponadto pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy uzupełniony o tablice interaktywną przy pomocy której nauczyciele prowadzą zajęcia z zastosowaniem ćwiczeń oraz zajęć praktycznych

Pracownia wyposażona jest zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej dla zawodu technik handlowiec, technik ekonomista oraz technik rachunkowości. Spełnia także wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wymienionych zawodach

W pracowni odbywają się także zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Aktualności

Ogłoszenia