1. Główna
  2. /
  3. Baza dydaktyczna
  4. /
  5. Pracownia informatyczna

Pracownia informatyczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr2 wyposażone jest w nowoczesną bazę informatyczną. Na wyposażeniu Centrum znajdują się komputery z najnowszym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem Office. Słuchacze Centrum mają możliwość pracować w chmurze i udostępniać pliki innym osobom oraz na wielu urządzeniach. W każdej pracowni znajduje się tablica multimedialna która wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć. Pracownie informatyczne wyposażone są ponadto w sprzęt służący do diagnostyki i naprawy urządzeń peryferyjnych oraz komputerów, oprogramowanie do projektowania sieci komputerowych. Na zajęciach słuchacze ponadto uczą się projektować strony internetowe oraz są zapoznawani z oprogramowaniem graficznym CorelDraw oraz PhotoShop.

Pracownie informatyczne spełniają wymagania dotyczące wyposażenia zgodnie z zapisami w nowej podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk. Spełniają także wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zawodowych z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk.

Pracownia informatyczna wyposażona jest w 14 nowoczesnych stanowisk komputerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7. Ponadto w pracowni znajduje się tablica interaktywna z oprogramowaniem.

W pracowni prowadzone są zajęcia z technologii informacyjnej dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Ponadto odbywają się w niej szkolenia oraz zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W pracowni przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik informatyk ponieważ spełnia one wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Aktualności

Ogłoszenia