CKZiU2 E Baza dydaktyczna E Pracownia informatyczna

Pracownia informatyczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr2 wyposażone jest w nowoczesną bazę informatyczną. Na wyposażeniu Centrum znajdują się komputery z najnowszym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem Office. Słuchacze Centrum mają możliwość pracować w chmurze i udostępniać pliki innym osobom oraz na wielu urządzeniach. W każdej pracowni znajduje się tablica multimedialna która wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć. Pracownie informatyczne wyposażone są ponadto w sprzęt służący do diagnostyki i naprawy urządzeń peryferyjnych oraz komputerów, oprogramowanie do projektowania sieci komputerowych. Na zajęciach słuchacze ponadto uczą się projektować strony internetowe oraz są zapoznawani z oprogramowaniem graficznym CorelDraw oraz PhotoShop.

Pracownie informatyczne spełniają wymagania dotyczące wyposażenia zgodnie z zapisami w nowej podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk. Spełniają także wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zawodowych z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk.

Pracownia informatyczna wyposażona jest w 14 nowoczesnych stanowisk komputerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7. Ponadto w pracowni znajduje się tablica interaktywna z oprogramowaniem.

W pracowni prowadzone są zajęcia z technologii informacyjnej dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Ponadto odbywają się w niej szkolenia oraz zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W pracowni przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik informatyk ponieważ spełnia one wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia